• Turkish
 • English

MUHASEBE HİZMETİ

Muhasebe Hizmeti

Her şirketin yöneticisi, günümüzde zorlu rekabet koşullarında var olan pazar payının artmasının yeterli olmadığını, ancak maliyet ve harcamaların da azaltılacağını biliyor. Mevcut seçeneklerden biri dışardan muhasebe hizmetlerinin satın alınmasıdır. Bunun gibi hizmetlerin kullanılması, muhasebecilere ödenecek aylık maaşların ve gerekli yazılımların alınmasına yönelik maliyetlerin önlenebilmesi ve buna ek olarak, şirketin iç yapısındaki değişikliklerin toplam muhasebe maliyetlerine daha kolay uyum sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. PareaGlobal olarak, ne yapmak niyetindeyseniz yardım ediyoruz!

PareaGlobal’in sağlamış olduğu temel muhasebe hizmetleri:

 • Estonya Cumhuriyeti’nin geçerli kanunu ve iyi muhasebe uygulamaları uyarınca muhasebe prosedürleri
 • Muhasebe kanıtlarının doğrulanması ve gerekli verita banına girilmesi (günlük defter, ana defter)
 • Duran varlıkların muhasebeleştirilmesi
 • Bordro muhasebesi
 • Satınalma ve satış defteri
 • Hesapların raporlamaya yetkili kişilerle ilişkisi
 • KDV muhasebesi ve vergi beyannamelerinin üretilmesi
 • Muhasebe kayıtlarından çıktılar oluşturuldu
 • Vergi Muhasebesi ve IRS için vergi beyannamelerinin üretilmesi
 • Vergi beyannamelerinin oluşturulması ve IRS için üretilmesi
 • Vergi beyannameleriyle birlikte üretilen notlar
 • İstatistik raporları oluşturma ve üretme
 • Maliyet raporunun oluşturulması
 • Bir iş gezisi raporunun oluşturulması
 • Gerekirse diğer muhasebe raporlarının oluşturulması
 • Hızlı servis ücreti (bilanço, gelir tablosu, diğer raporlar)
 • Hesap çizelgesinin oluşturulması

Vergi sistemi hakkında kısa bilgiler

Estonya vergi sistemi düşük oranlı ve basit bir vergi sistemi vardır. Yaklaşık 50 ülke ile vergi anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalarla çeşitli vergi indirimleri sunmaktadır. Bu indirimlerden faydalanmak isteyen şahısların, anlaşmanın imzalandığı ülkenin vatandaşı olduklarını kanıtlayan belgelerini ödemeyi takip eden ayın en geç 10. Gününe kadar vergi dairelerine sunmaları gerekmektedir.

Estonya Vergi sisteminin Özellikleri

 • Vergi hesaplaması basit ve düşük oranlıdır.
 • Sabit vergi oranı (hem şahıslar hem şirketler için %20)
 • 2000’den bu yana, şirket içerisinde kalmış (dağıtılmamış) şirket karları vergiden muaf! (%0)
 • Elektronik vergi yönetimi sistemi çok işlevseldir.
 • Standart KDV oranı %20, azaltışmış oran %9

Bilgi ve Teklif almak içi;


Estonya Dijital Vatandaşlık (E-Vatandaşlık)Estonya Şirket KurulumuOturum İzni Başvuru DanışmanlığıStartup Vize DanışmanlığıCryptocurrencyAylık Muhasebe HizmetiVAT Numarası KayıtYıllık Vergi Beyannamesi HizmetiSanal Ofis + Posta Kutusu HizmetiBanka Hesabı AçmaYetkili İrtibat Kişisi HizmetiUluslararası Ticaret Danışmanlığı

Ön Başvuru için Gerekli Evraklar

 – Kişi Bilgi Formu başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra pasaport ve biyometrik fotoğraf ile birlikte taratılıp  info@praeglobal.com adresine gönderilmelidir.