• Turkish
 • English

ÇİN

Çin Uluslararası Ticaret Verileri

Son dönemlerde yabancı sermayeyi çekme konusunda başarılı bir politika izleyen Çin Hükümeti, yabancı yatırımcılara ayrıcalıklı muamele yapmamak ve yerli ve yabancı yatırımcılara eşit muamele yapmak için “Milli Muamele” ilkesini uygulamaya koymuştur. Batı ve iç bölgelerdeki zayıf altyapının düzeltilmesi için uzun vadeli projeler ve özel teşvikler düşünülmektedir. İşte tam da burada PraeGlobal Çin’de etkin bir rol oynamaya başlamıştır.

1995 yılında yürürlüğe giren Dış Ticaret Kanunu ile ihracata ilişkin zorunlu planlama kaldırılmıştır ancak bazı ürünler üzerindeki lisans uygulaması devam etmektedir. İthalatta ise yerli üretim korunmakta ve döviz rezervini kontrol etmek amacı ile önemini sürdürmektedir.

Çin Ekonomi Verileri

Veriler 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 1361 1368 1,375 1383 1,39
Kişi başına GSYİH (USD) 7124 7662 7948 8103 8806
GSYİH (USD bn) 9694 10480 10925 11204 12241
İşsizlik oranı 4,1 4,1 4,1 4 3,9
Enflasyon Oranı (TÜFE,% cinsinden yıllık değişim) 2,6 2 1,4 2 1,6
Enflasyon (ÜFE, yıllık% değişim) -1,9 -1,9 -5,2 -1,3 6,3
Cari Hesap (GSYİH’nin% ‘si) 1,5 2,3 2,8 1,8 1,3
Ticaret Dengesi (milyar dolar) 259 383 594 510 419
İhracat (milyar dolar) 2209 2342 2273 2098 2263
İthalatlar (milyar dolar) 1,95 1959 1,68 1588 1844

Halen yabancı sermayeye aç olan Çin’de yatırım yapmak ve işlerinizi geliştirmek istiyorsanız, biz PraeGlobal olarak size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız. Ülke ve bölgedeki yasalara ve ekonomik duruma hâkim olan tecrübeli ve uzman kadromuz ile kuracağınız şirketin, kuruluş aşamasından gelişimine kadarki süreçte her türlü desteği ve danışmanlık hizmetlerini vereceğiz.

PraeGlobal’in uzman ve tecrübeli kadrosu ile yurtdışında bile kendinizi evinizde hissedeceksiniz.

Ticaret Nitelikleri

 1. TARIM & HAYVANCILIK

  Çin ekonomisi için en önemli sektör tarım sektörüdür. Tarım sektöründe çalışanlar, çiftçilik, besicilik, ormancılık ve balıkçılık yapmaktadırlar ve toplam istihdamın % 37’si tarım sektöründe çalışmaktadır. Çin’in şehirleşme oranının % 52’ye yükselmesi, kırsal kesimdeki gelir artışının düşük kalmasına neden olmuştur. Tarımsal gelirler, kentlerle karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır.

  Yüzölçümü 9,561 milyon kilometre kare olan yüzölçümünün sadece % 10’u ekilebilmektedir. Ekilebilen tarım ürünleri arasında, şeker kamışı, jüt, buğday, pirinç ve bazı tropikal ürünler bulunmaktadır. Aslında büyük bir tarım ülkesi olmasına karşın, 1994-1995 yılarında ilk defa önemli miktarlarda hububat, pirinç ve buğday ithal etmek zorunda kalmıştır.

  Tarımsal üretim teknikleri açısından gelişme göstermiş olan Çin’de seracılık, bütün ülke geneline yayılmıştır. Balıkçılık yaygın olarak yapılmaktadır. Tarımsal ürün çeşitliliği açısından zengin olan ülkede, pirinç, şeker kamışı, şeker pancarı, jüt, kenevir, çay, inek, domuz, pamuk, yağlı tohumlar, koyun, ipek kozası, küçük ve büyükbaş hayvanlar önemli tarım ürünlerini oluşturmaktadır.

 2. SANAYİ

  Son yıllarda büyük artış gösteren sanayi, 2013 yılında % 7,8 olmuştur. Özellikle yabancı sermayeli kuruluşların da katkılarıyla üretimde artış gözlemlenmiştir. Sanayi alanında önemli sektörlerde yetkinliğe ulaşmış olan Çin’de, otomobil üretimi, metalürji, madencilik, uçak ekipmanları, büyük makine parçaları, uzay sanayi iletişim ekipmanları gibi alanlarda faaliyet gösterilmektedir. Kendi teknik imkânlarıyla, madencilik, enerji santrali, akaryakıt, kimyasallar, otomotive ve gemi yapımı konularında başarı göstermektedir.

 3. İNŞAAT

  Yüzölçümü olarak büyük olan ülkede konut ve altyapı yatırımları ve bunlara ilişkin malzemelere talep halen devam etmektedir. Her yıl 2 milyar metrekare bina yapılmakta olan Çin’de, tüm dünyadaki bina artışlarının yarısı yapılmaktadır. Kent yaşamındaki iyileşme, ev aletleri ve ampul gibi enerji tüketen araçların üretiminde de ön plana çıkmıştır.

 4. ENERJİ

  Enerji talebi son 10 yılda % 110 büyümüştür. 2009 yılında en büyük enerji tüketicisi olan Çin’de hava kirliliğinin yükselmesi ile alternatif enerji kaynaklarına yönelimi başlatmıştır. Nükleer enerji, doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artırılması hedeflenmiştir. Çin’de kömürün ucuz ve bol olmasından dolayı uzun yıllar kömürün enerji kaynağı olarak kalması beklenmektedir. Çin en büyük kömür üreticisi olduğu gibi, en büyük kömür tüketicisidir.

 5. MADENCİLİK

  Madenlerin % 60’ı devlet tarafından işletilen Çin’de kömürün ucuz olması nedeniyle bu sektöre yatırım yapılmamaktadır. Berilyum, bakır ve mika gibi madenler açısından büyük rezervlere sahiptir. Son yıllarda nadir metallerin üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelen Çin’de, germanyum, galliyum, vanadyum, titanyum, polikristalin ve silikon gibi madenler çıkarılmaktadır.

Çin

İletişim Bilgileri

Room 1402(12B2),Hong Hai Building,No.2167,Zhenbei Road, Putuo District, Shanghai,China

+90 212 212 22 35 | +90 312 284 13 00 | +372 589 78198

www.praeglobal.com

info@praeglobal.com