• Turkish
  • English

Çin’de Yatırım Danışmanlığı

Kurumsal Danışmanlık

Çin hükümeti yabancı sermaye için 3 farklı şirket kurma yöntemini onaylamaktadır. En önemli konulardan biri çalışmak istenilen sektörün %100 yabancı yatırıma serbest (açık izinli) olup olmadığıdır. Bu ayırıcı özellik ile, kurulacak şirketin tipi de sınıflandırılır. Örnek vermek gerekirse; hizmet sektörü % 100 yabancı sermayeye açık değildir.

Çin Halk Cumhuriyeti 11.12.2004 tarihi itibariyle DTÖ ile yapılan anlaşma uyarınca, ticaret yapabilme hakkını yerli ve/veya yabancı şahıs ve firmalara da vermiştir.

Bu değişiklikten önce yönetimin getirmiş oluğu bazı ithalat kısıtlamaları ve ysaklar bulunmaktaydı. Çin ithalatını yasakladığı mallar, hububat, bitkisel yağ, şeker, tütün, ham petrol, rafine petrol, kimyasal gübre ve pamuktur. İhracatını yasakladığı ürünler ise çay, pirinç, soya fasulyesi, tungsten cevheri, amonyum paratungstat, tungstat ürünleri, kömür ham petrol, rafine petrol, ipek, ağartılmamış ipek, pamuk, pamuk ipliği, pamuklu dokuma kumaş, antimon cevheri, antimon oksit, antimon ürünleri ve gümüştür. 11.12.2004 tarihine kadar bu yasakları kaldıracağını konusunda DTÖ İle bir anlaşma imzalamış ve söz konusu tarih itibariyle imzaladığı bu anlaşmaya uymuştur. Yine bu tarihten itibaren yabancı sermayeli şirketler de kota ve lisans uygulamasına bağlı değildirler.

Bilgi Talep Et

China Flag