• Turkish
 • English

DEM. KONGO CUM.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret Verileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti PraeGlobal danışmanlık hizmetlerinin etkin olduğu ülkelerden biridir. Dünyadaki en büyük yağmur ormanlarına sahip olan ülke çok verimli topraklara, büyük maden ve mineral rezervlerine sahip bir ülkedir. Ayrıca, hidroelektrik üretim potansiyeline sahip bir ülkedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, doğal kaynaklar bakımından zengin ülkelerden biridir. Elmas, altın gibi değerli madenlerin yanı sıra, stratejik öneme sahip olan uranyum ve koltan gibi madenlere de sahiptir. Dünyanın en büyük akarsu havzasına sahip bir ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ekonomisi açısından en önemli gelir kaynaklarından birisi de orman ürünleridir. Nüfusunun % 70’inin kırsal alanda yaşamasından dolayı ekonomisinin büyük bir bölümünü tarım oluşturmaktadır. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarım küçük çiftçiler tarafından yapılmaktadır. En önemli tarım ürünleri arasında, kahve, şeker, kakao, palm yağı, kauçuk ve çay bulunmaktadır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ekonomik Verileri

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 68,98 71,32 73,72 76,2 78,74
Kişi başına GSYİH ($) 398,14 420,87 461,57 474,94 444,51 466
GSYİH (milyar $) 27,46 30,01 34,03 36,19 35,00 40,42
Ekonomik Büyüme (GSYH, yıllık değişim%) 7,2 8,5 9,5 6,9 2,4 2,8
İhracat (milyon $) 7,438 10,453 6,550 6,870 4,670 8,592
İthalat (milyon $) 7,349 8,372 3,348 5,378 4,560 8,845
Enflasyon Oranı (TÜFE, yıllık değişim%) 0,9 0,9 1,2 1 18,2 41,7
Cari İşlemler Dengesi (GSYİH %) -4,6 -5,2 -4,8 -3,9 -3,4 -4,6
Dış Ticaret Dengesi (milyon $) 89 2,081 3,202 1,492 -110 -253

Ticaret Nitelikleri

 1. Tarım ve Ormancılık

  Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarım ürünleri ihracatında Afrika’nın en önde ülkelerinden biridir. Ülkede 80 milyon hektar ekilebilir arazi bulunmaktadır ve iklim şartları da tarıma elverişlidir. Geri kalmış olan tarım sektörünün canlanması için, istikrar ve güvenlik sağlanmış, ulaştırma alt yapısı iyileştirilmiş ve iç göç ile gidenlerin geri dönmesi sağlanmıştır. Tarım ürünleri arasında, mısır, tütün, kakao, kauçuk, palmiye yağı, kahve gibi ürünler gelir. Genelde yüksek yaylalarda yapılan hayvancılık ülkede biraz geri kalmıştır. Kongo ırmağı üzerinde balıkçılık yapılmaktadır.

 2. Madencilik

  Ülkede kamu kesiminin elinde madencilik ülkenin en büyük gelir kaynağı durumundadır. Ülkede çıkarılan madenler arasında, demir, koltan, uranyum, çinko, gümüş, altın, bakır elmas ve kobalt bulunmaktadır. Ülkenin ihracatının yarısından fazlasını en başta elmas olmak üzere diğer madenler oluşturmaktadır. 2002 yılından itibaren kabul edilen bir yasa ile madencilik sektörüne yabancı yatırımcıların girmesi sağlanmıştır. 2000’li yıllarda durma noktasına gelen bakır üretimi, 2007 yılında 96 bin tonun üzerine çıkmıştır. Dünyanın ikinci büyük elmas üreticisidir.

 3. Enerji

  Ham petrol ülkenin ikinci en büyük gelir kaynağıdır. Daha da ülkede keşfedilmemiş zengin petrol yatakları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 133 milyar fit/küp doğalgaz rezervi olduğu bilinmektedir. Kongo nehri üzerinde dünyanın en büyük hidroelektrik enerjisi üretim potansiyeline sahip ülkedir. Sadece Inga Barajı ile tüm Güney Afrika’nın hidroelektrik enerjisini karşılayabilecek potansiyele sahiptir.

 4. Ulaştırma

  Ülkede yeterli karayolu alt yapısı bulunmamaktadır. Ülke içinde ürünler genellikle nehir ve hava taşımacılığı ile yapılmaktadır. En fazla kullanılan ulaşım yöntemi hava taşımacılığıdır. Ülke dışından gelen mallar ya hava yolu ile ya da limanlar sayesinde ülkeye girmektedir. Yurtdışından gelen ürünler Kinşasa’ya kadar karayolu ile gelmekte ve buradan ülkenin geri kalanına sevk edilmektedir.

 5. İletişim

  Ülkenin sabit telefon alt yapısı kullanılacak durumda olmadığından mobil telefon şebekeleri artış göstermiştir. 2015 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile ülkede telekomünikasyon sektörü yeniden düzenlemeye girmiştir. Dolayısı ile ileriki dönemde bu sektörde yatırım fırsatlarının olacağı bir süreç yaşanacaktır. Telekomünikasyon alanında, yeni sistemlerin kurulması, mevcut sistemin yenilenmesi, uydu ve fiber optik alt yapının oluşturulması için birçok ihale açılacaktır.

 6. İmalat

  İmalat sanayii gelişmekte olan ülkede, oto montaj, içecek, üretim, ayakkabı, tekerlek, pil, sabun, plastik ve gıda gibi sektörler bulunmaktadır. Ülkede daha önceden kurulmuş olan çimento, çelik ve petrol rafinerisini yeniden etkin bir hale getirmeye çalışan hükümet, yerel imalat sanayiini desteklemektedir. Ancak, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ithalat üretimin önüne geçmiştir.

Congo

Hızla gelişmekte olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde iş kurmak isterseniz PraeGlobal olarak biz sizin yanınızdayız. Ülkenin kanunlarına ve bölgenin coğrafik ve ekonomik yapısına hakim olan uzman kadromuzla, ülkede kuracağınız işinizde işin kuruluş aşamasından gelişme sürecine kadar ki her safhada danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.

PreGlobal’in uzman kadrosu sayesinde kendinizi yurtdışında bile evinizde gibi hissedeceksiniz.

İletişim Bilgileri

Immeuble Future Tower, local 504, Boulevard du 30 Juin numero 3642, Kinshasa – Gombe / Republique Democratique du Congo

+372 772 15 50

www.praeglobal.com

info@praeglobal.com