• Turkish
 • English

ESTONYA

Estonya Küresel Ticaret Verileri

Estonya, son yıllarda yatırımcılar tarafından cazip olarak görülen orta gelirli bir ülkedir. PraeGlobal Estonya gibi AB üyesi olan bir ülkede etkin danışmanlık hizmetleri vermektedir. Küçük bir ülke olması tüketim malları üretimine dönük yatırımlar açısından çok cazip değildir. Ancak, yeniliklere açık bir ülke olması ve yeni yatırımlara uygun iş ortamı sağlaması Estonya’yı yüksek teknolojili üretim için iyi bir Pazar haline getirmektedir. Kişi başına düşen GSYİH diğer Baltık ülkelerine göre yüksektir. Ancak, Slovenya, Çekya ve Slovakya’nın gerisindedir

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 1,323 1,318 1,315 1,315 1,316 1,31
Kişi başına GSYİH ($) 17.421,89 19.029,77 19.941,46 17.074,92 17.574,69 19.618,31
GSYİH (milyar $) 23,04 25,08 26,21 22,46 23,14 25,68
İhracat (milyon $) 18.161 18.284 17.465 13.902 13.967 14.020
İthalat  (milyon $) 20.070 20.186 20.184 15.740 15.665 15.310
İşsizlik Oranı 10,6 9,7 8,6 6,4 6,4 7,3

Ekonomik Durum

1990’lı yıllarda yabancı firmalar için fason üretimi yapan Estonya konfeksiyon ve tekstil işletmeleri ucuz işçi sağlamaktaydılar. İşgücü piyasasındaki değişiklik sonucu organizasyon yapısı da değişmiştir. Artık Estonya tekstil firmalarının Rusya, Litvanya, Letonya ve Çin’de taşeron partnerleri bulunmaktadır. Toplam işgücünün % 20,6’sı sanayi sektöründe çalışmaktadır. Tarım sektöründeki istihdam payı ise % 4,4’dür.

Ticaret Nitelikleri

 1. Cryptocurrency

  İçerik eklenecek…

 2. Ormancılık

  1990’lı yıllardan itibaren ormancılık faaliyetleri artış gösteren Estonya’nın en önemli doğal kaynağı ormanlardır. İmalat sektörünün % 23,6’sını bu sektör oluştururken, çalışan nüfusun sadece % 1,5’i ormancılık sektöründe istihdam edilmektedir. Ormancılık sektörü oldukça rekabetçi bir sektördür. Yeni oyunculara kapılar kapalıdır. Estonya’nın ihracat konusunda en büyük pazarları, Finlandiya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka’dır.

 3. Gıda Sanayi

  Estonya’nın en önemli üretim kollarından birisi gıda sektörüdür. Estonya’nın AB üyesi olması gıda sanayisini olumlu yönde etkilemektedir. Bu sayede AB ülkelerine ihracat artmıştır. Bunun karşılığında hammadde temini de kolaylaşmıştır. Gıda üretiminin en büyük kolları içecek, süt ve süt ürünleri ve ettir. 2007 yılında gıda üretiminin % 28,4’ünü süt ve süt ürünleri, % 20,7’sini içecek sanayi ve % 18’ini de et ürünleri üretimi oluşturmaktadır. Gıda sanayiinde genellikle yabancı sermayeli şirketler bulunmaktadır.

 4. İnşaat Sanayi

  Estonya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan inşaat sanayii son yıllarda büyüme göstermiştir. SSCB’den ilk ayrılan ve bağımsızlığını ilan eden ülke olan Estonya, altyapısını daha önceden oluşturduğu için refah seviyesi hızlı bir şekilde yükselmiştir. Ülkede konutların temeli atılırken yarısı müşterisini bulmaktadır. Estonya inşaat sektöründe kullanılan hammaddelerin büyük kısmı üretilmektedir. Genel olarak seramik ürünler ve dekorasyon ürünleri ithal edilmektedir.

 5. Elektronik Sanayi

  Elektronik sanayinin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Ülkede 1907 senesinde ilk telefon fabrikası kurulmuştur. Bu fabrikada 1. Dünya Savaşı süresince 13 bin telefon üretimi yapılmıştır. En hızlı büyüyen sektör olan elektronik sektörü yabancı yatırımlardan doğrudan etkilenmemektedir. Elektronik sektörü o kadar hızlı büyümektedir ki son 10 yılda 15 kat büyümüştür. Elektronik sektöründeki en fazla ithalat Almanya, Tayvan, Finlandiya ve İsveç’tendir. Ticarete konu olan ürünler arasında elektronik devre ve bilgisayarlar bulunmaktadır. Elektronik üretime konu olan ürünler arasında, elektrikli makineler, telekomünikasyon gereçleri, medikal ve optik gereçler ve ofis ekipmanları bulunmaktadır.

 6. Telekominikasyon

  Sürekli gelişen bir pazara sahip olan Estonya’da nüfustan fazla cep telefonu hattı bulunmaktadır. Nüfusunun yarıdan fazlası internet kullanıcısıdır. Elektronik bankacılığı, bilgisayar sayısının fazlalığı açısından önde gelen ülkelerden biridir. Ülkede 19 havalimanı bulunmaktadır. Bu hava alanlarından Avrupa’ya direk uçuşlar yapılmaktadır. Ülkenin coğrafi konumunun avantajlı olmasından dolayı lojistik faaliyetlerde Estonya’yı önemli bir merkez yapmaktadır. Demiryolları kargo taşımacılığında ön plana çıkmaktadır. Yolcu taşımacılığı da karayolu ile yapılmaktadır.

 7. Kimya ve İlaç Sanayi

  Estonya kimya sanayii büyüme gösteren bir sektördür. Genellikle ihracat odaklı faaliyet göstermektedir. Boyalar, organik kimyasallar, yapraktaşı, gübre ve ilaç gibi ürünlerin ticareti daha çok yapılmaktadır. Ayrıca, petrol ve petrolden elde edilen ürünler sanayide önemli yer tutmaktadır. Benzin, yapıştırıcı maddeler, reçine formaldehit gibi ürünler petrole dayalı kimya sanayii içinde yer almaktadır.

 8. Biyoteknoloji

  En iddialı olduğu alanlardan biri olan bu sektörde, genetik ve kanser araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Devlet tarafından desteklenen bu sektör ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tutmaktadır. Sektörle ilgili yasalar AB uyumludur. Devlet desteğinin yanı sıra bu sektöre yatırım yapmak oldukça avantajlıdır.

Bu Avrupa’nın küçük ama gelişmiş olan ülkesinde iş geliştirmek istiyorsanız PraeGlobal olarak size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız. Ülkedeki tüm yasalara ve ekonomik olanaklara hakim olarak tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi sizinle paylaşmaya hazırız. Ülkede kuracağınız her şirket için şirketinizin kuruluşundan gelişmesine kadar olan süreçte her türlü danışmanlık hizmetini vermeye hazırız.

PraeGlobal’in etkin kadrosu ile artık yurtdışında bile kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz.

İletişim Bilgileri

PraeGlobal OÜ

Laki 16, Kat: 3, Apt: 313, Talin, Esyonya

www.praeglobal.com

info@praeglobal.com