• Turkish
 • English

Kurumsal Danışmanlık

Makedonya Kurumsal Danışmanlık

Makedonyada Yabancı Yatırımlar

Küçük ve açık bir ekonomi olarak Makedonya, yabancı yatırımları çekmek için aktif adımlar atmaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların yerli ortakları ile aynı haklardan yararlanmalarını sağlayıcı ve diğer haklarını da güvence altına alıcı düzenlemeler yapılmasına önem verilmektedir.

Makedonya, Dünya Bankası Kolay İş Yapma 2015 Raporuna göre 30. sıradayken 2016 Raporunda 12. sıraya  2017 raporunda 8. Sıraya yükselerek, Bölgesinde birinci olan konumunu devam ettirmiştir. Yine aynı kaynağa göre ülkede iş kurma kolaylığı açısından Makedonya listenin 2. Sırasında yer almaktadır.

Ülkeler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda İlk Beş Ülke (IMF)

ÜLKE (%)
Hollanda 20,4
Avusturya 11,4
Slovenya 11,1
Yunanistan 10,7
Macaristan 9,5
Diğer 19,5
Kaynak: IMF

Makedonya hali hazırda birçok ülke ile ikili yatırım anlaşmaları imzalamış ve çok taraflı konvansiyonları da iç hukukuna adapte etmiştir.

Makedonya’nın NATO üyeliği ve AB ilişkilerinin, Yunanistan ile yaşadığı isim anlaşmazlığı çözülmüştür. Makedonya Anayasası, yabancı yatırımcılara piyasada eşit pozisyon hakkı, yatırım sermaye ve karlarını serbestçe transfer etmelerini ya da ülkelerine geri götürmelerini garanti etmektedir. Makedonya’da özelleştirme neredeyse tamamlanmıştır. Özel sermaye piyasada hakim durumdadır. Makedonya kanunlarına göre, geriye kalan devlet sermayeli şirketlerin özelleştirilmesi işlemlerinde yerli ve yabancı yatırımcılar eşit fırsatlara sahiptir. Yabancı yatırımcılara karşı olan hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Yasal düzenleme birçok kanun ile çizilmiştir.

Makedonya Hükümeti, ülkedeki en büyük işveren, mal ve hizmet alıcısıdır.

Makedonya’da doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk şirketlerinin sayısı 100 civarındadır. Bununla birlikte, TAV ve Şişecam gibi büyük çaplı şirketlerin Makedonya’ya yatırımlarıyla birlikte Makedonya’daki toplam Türk yatırımı tutarı 500 milyon Dolar’ı aşmıştır.

Makedonya’daki en önemli Türk yatırımları arasında ayrıca; bankacılık sektöründe Halk Banka AD Skopje (Ziraat Banka AD Skopje’yi devraldıktan sonra ülkenin 6. büyük bankası olmuştur)     Makedonya’daki yabancı yatırımların önemli bir kısmı telekomünikasyon, bankacılık, sigortacılık, petrol sanayi, tekstil, gıda, tütün, ticaret ve hizmet sektöründe görülmektedir. Son dönemde, çeşitli doğrudan yabancı sermaye yatırım yöntemleriyle Makedonya’da yatırım yapan şirketlerin sayısı artmaktadır.

Sektörler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Ülkeye gelen yabancı yatırımların yarısından fazlası inşaat da dahi olmak üzere hizmetler sektörüne olmaktadır. Bunu imalat sanayi, elektrik/gaz/su işleri ve madencilik, tarım/hayvancılık izlemektedir.

Yatırımlarda Öncelikli Alanlar

Makedonya Hükümetince yabancı yatırımcı beklendiği ilan edilen alanlar:

 • Bilişim ve iletişim teknolojileri
 • Tarım ve gıda işleme teknikleri
 • Otomotiv
 • Turizm
 • Metalürji
 • Kimyasallar
 • Enerji
 • Toplu konut inşaatları
 • Altyapı yatırımları (atık su ve içme suyu projeleri)
 • Sigortacılık,
 • Tütün ve sigara
 • Tekstil (hazır giyim, deri)
 • Bankacılık yatırımları

Söz konusu alanların yanı sıra, Makedonya açısından ana doğal gaz nakil hatlarından birine dahil olmanın büyük önem taşıdığı hususu Makedonya yetkililerince sıklıkla dile getirilmektedir. Bu konuyla bağlantılı olarak, halihazırda evsel doğal gaz tüketimi henüz bulunmayan Makedonya’da başta Üsküp şehri olmak üzere hem evsel hem de endüstriyel doğal gaz nakil ve dağıtımı önem taşıyan bir yatırım alanı olarak değerlendirilmektedir.

Makedonya hemen hemen bütün sektörler için elverişli koşullar sunan ve birçok açıdan bakir bir ülke olup, Türk firmaları açısından; yaş meyve-sebze ve işlenmiş gıda sanayi (organik tarım) (tavuk çiftliği) (süt ve sütten mamul ürünler), otomotiv yan sanayi, bilişim teknolojileri, paketleme makineleri (tetrapak ve diğer), tekstil, deri işleme tesisleri, ağaç işleme ve mobilya sanayi, her türlü makine, makine imalat sanayi (montaj yatırımları), inşaat malzemeleri, madencilik (mermer), kireç ocağı, su arıtma cihazları, altyapı araç ve gereçleri, başlıca yatırım ve ticaret alanları olarak sıralanabilir.

PraeGlobal Hizmetleri;

Araştırma ve Bulma Hizmetleri

 • Alıcı araştırma
 • Alıcı bulma
 • Satıcı araştırma
 • Satıcı bulma
 • Şirket güvenirliliği araştırması
 • Şirket mülkiyet araştırması
 • Ticari Sicil araştırması ( Şirket kimin ortakları vb)
 • Makine-teçhizat ve teknoloji araştırması
 • Finans kaynakları araştırması,
 • Yatırım/fizibilite araştırması
 • İnsan kaynakları araştırması,

Ticaret Acentalığı ( İrtibat Ofisi) Hizmetleri

 • Şirkete özel danışman
 • Genel irtibat ofisi
 • Raporlama

Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri

 • Gönderme hizmetleri
 • Karşılama hizmetleri,
 • Ürün kontrol ve raporlama

Fuarlarda Temsil Hizmetleri

 • Fuar araştırması
 • Katılım başvuruları
 • Fuarda temsil
 • Raporlama

Sözleşme Hizmetleri

 • Gümrük mevzuatı araştırma
 • Sözleşme prosüdürü raporlama
 • Sözleşme hazırlama
 • Raporlama

Hukuksal hizmetler

 • Gümrük mevzuat araştırması
 • Sanayi ürünlerinde yerel mevzuat araştırması
 • Kimyasallarda yerel mevzuat araştırması
 • Gıda ve ilaç sanayinde yerel mevzuat araştırması
 • Tüketim mallarında yerel mevzuat araştırması
 • Elektronik parçalarda yerel mevzuat araştırması
 • Raporlama

Tercümanlık ve Çeviri Hizmetleri

 • Genel tercümanlık ve çeviri hizmetleri
 • Hukuk tercümanlığı ve çeviri hizmetleri
 • Sektöre özel tercümanlık ve çeviri hizmetleri

Kamu Kurumlarına Özel Hizmetler

 • İrtibat ofisi
 • Kurumu temsil
 • Kurumlar arası anlaşmaların sağlanması
 • Kurumun furarda temsili
 • Kuruma ve sektöre özel raporlama
 • Firma üyelerine özel karşıma

Organizasyon Hizmetleri

 • Projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği
 • Yurtdışı ticari ziyaret organizasyonu yapılması
 • Şoför/araç kiralamaya yardım hizmeti,
 • Havaalanı transfer hizmeti,
 • Toplantı salonu hizmeti
 • Vize/davet mektubu hazırlama hizmeti
 • Otel rezervasyonu hizmeti,

Bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri

 • Kredi bilgi hizmetleri
 • Para piyasa araçlarının hazırlanması (çek,senet vb)
 • Mevduat bilgi hizmetleri
 • Finansal kiralama
 • Döviz Hizmetleri

AYRICA…

 • Mevcut durum analizi
 • Kurum, rakabet ve pazar stratejileri
 • Pazar araştırması
 • Sektorel analiz
 • Iş ve pazarlama planları
 • Finansal çözümler
 • Partner bulunması
 • Süreç revizyonu ve optimasyonu

İletişim Formu

Macedonia