• Turkish
 • English

Makedonya’da Temsilcilik Açma

Makedonya’da Temsilcilik Açma

Makedonya Cumhuriyeti’nde doğrudan vergiler (kurumlar vergisi, kişisel gelir vergisi, emlak vergisi) ve dolaylı vergiler (KDV ile ÖTV) uygulanmaktadır.

Makedonya’da faaliyet gösterecek firmalarımız açısından önem taşıyan konuların başında gelen vergilere ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Kurumlar Vergisi, %10’luk düz vergi olarak uygulanmaktadır. Bu oranla Makedonya Avrupa’nın en düşük vergi uygulamasına sahip ülkelerinden biri konumunda olup, söz konusu oranın önümüzdeki yıllarda %8’e düşürülmesi planlanmaktadır.

Ülkede uygulanan gelir vergisi oranı da %10’dur.

Katma Değer Vergisi’nin (KDV) genel uygulama oranı %18 olup, gıda ürünleri, kamu tarafından sağlanan şebeke suyu, kitap, gazete ve dergi gibi yayım-basım ürünleri, güneş enerjisi kolektörleri, ulaşım, bilgisayar donanımları ve yazılımda ise %5’lik KDV alınmaktadır.

Emlak Vergisi %0,1-0,2. Gayrimenkul Satış Vergisi ise %2-4 gibi çok düşük oranlarda uygulanmaktadır.

Sosyal Vergiler;

Emeklilik ve Malul Sigortası %21,2

Sağlık Sigortası %9,2

İş ilişkisi %1,6

Söz konusu sosyal vergi ve sigortaların düşürülmesi yeni hükümetin gündeminde olan bir konudur.

Yıl içerisinde kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi aylık olarak ödenmektedir. Kurumlar vergisi için aylık ödemelerin ayın bitiminden en geç 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Kişisel gelir vergisi ise çalışana maaş ödemesi ile eşzamanlı olarak yatırılmaktadır.

Öte yandan, takvim yılının bitiminden sonra vergi mükelleflerinin kurumlar vergisi için vergi bilançosunu Kamu Gelirler Dairesine en geç 28 (29) Şubata kadar sunması gerekmektedir. Kişisel gelir vergisi için süre 15 Mart olarak belirlenmiştir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar çalışmaya başladıkları tarih itibariyle 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bahse konu firmaların çalışanlarına uygulanan kişisel gelir vergisinde ise 5 yıl süreyle %50 indirim yapılmaktadır.

Yabancı firmaların ülkede temsilcilik açmaları için gerekli şartlar:

 • Yabancı firmanın noter onaylı ticaret sicil gazetesi,
 • Temsilciliğin Makedonya’daki adresi,
 • Temsilcilik açma sürecinde imza yetkisi olan kişinin adı ve kimlik/pasaport numarası,
 • Temsilcilik müdürünün adı ve kimlik/pasaport numarası,
 • Temsilcilikte çalışacak tüm elemanların adı ve kimlik/pasaport numaraları.
 • Gerekli diğer belgeler:
 • Temsilcilik açma kararı,
 • Makedonya Merkez Sicil Kurumu’na temsilcilik kayıt başvuru formu,
 • Temsilciliğin çalışma programı,
 • Makedonya’daki temsilciliğin faaliyetleri konusunda bütün sorumlulukları üstlendiğine dair ana şirketin beyanatı.

Bilgi Al

Macedonia