• Turkish
  • English

KUVEYT

Kuveyt Uluslararası Ticaret Verileri

Petrole dayalı bir ekonomisi olan Kuveyt’in GSYİH’nın yaklaşık % 50’sini petrol ve petrole dayalı sektörler oluşturmaktadır. İmalat sanayinin büyük bir bölümü yine petrole dayalı endüstrilerden oluşmaktadır. Petrol gelirlerinin toplam kamu gelirleri içerisindeki payı % 90,2 olan Kuveyt’te PraeGlobal etkin bir yer oluşturmaktadır.

Küresel petrol fiyatlarındaki artışlar, ekonomisinin büyük bir bölümü petrole dayalı olan Kuveyt’i olumlu yönde etkilemiş ve birçok proje hayata geçirilmiştir. Ciddi anlamda likiditenin sağlanmasıyla ülke yeniden yapılanma dönemine girmiştir. Bu sayede istihdam son 10 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmış ve buna bağlı olarak da tüketim harcamaları artmıştır. Tüketim harcamalarındaki artış ve kamu alım ve ihalelerindeki artıştan özel sektör büyük bir fayda görmüştür.

Ülke yönetimi, su, elektrik, çimento, demir-çelik, et, ekmek, un, akaryakıt gibi ürünlerin temel girdi fiyatlarına bazı sübvansiyonlar uygulamaktadır. Bunun sonucu olarak bu ürünlerin düşük fiyatlarla satılması, yurtiçi telefon görüşmelerinin de ücretsiz sağlanması, bütçe giderlerini arttırarak bu ürünlerin tüketiminde gereksiz tüketimlere ve kaynak israfına yol açmıştır.

Kuveyt Ekonomi Verileri

Veriler 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4
Kişi başına GSYİH (USD) 44488 40248 27014 25859 27260
GSYİH (USD bn) 173 163 115 111 120
Ekonomik Büyüme (GSYİH,% cinsinden yıllık değişim) 1.2 0.5 0.6 3.5 -2,9
Tüketim (% cinsinden yıllık değişim) 5.6 2.6 1.5 4.8
Yatırım (% cinsinden yıllık değişim) 8.9 4.5 15.5 2.0
İşsizlik oranı 2.6 2.9 2.2 2.1 2.1
Mali Denge (GSYİH’nin% ‘si) 22.2 19.9 -10,9
Enflasyon Oranı (TÜFE,% cinsinden yıllık değişim) 2.7 2.9 3.3 3.2 1.5
Politika Faiz Oranı (%) 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75
Döviz kuru (USD vs) 0.28 0.29 0.30 0.31 0.30
Döviz Kuru (ABD Doları, aop) 0.28 0.28 0.30 0.30 0.30
Cari Hesap (GSYİH’nin% ‘si) 40,3 33.8 3.5 -4,5 6.3
Cari Hesap Bakiyesi (USD bn) 69.8 55.0 4.0 -5.0 7.6
Ticaret Dengesi (milyar dolar) 89.6 78,3 27,8 20.1 23.5
İhracat (milyar dolar) 115 106 54.2 46,6 55.0
İthalatlar (milyar dolar) 25.4 27.3 26.4 26.4 31.5
İhracat (% cinsinden yıllık değişim) -3,8 -8.2 -48,7 -14,1 18.2
İthalatlar (% cinsinden yıllık değişim) 4.9 7.2 -3.1 0.1 19.2
Uluslararası Rezervler (USD) 29.5 32,2 28.4 31.1 33.7
Dış Borç (GSYİH’nin% ‘si) 11.4 14.7 32,6 37.2

Ticaret Nitelikleri

  1. Tarım & Hayvancılık

    İklim ve coğrafi özellikleri nedeniyle Kuveyt tarım ve hayvancılık konusunda yeterli kaynağa sahip değildir. Bu nedenle Kuveyt gıda konusunda dışa bağımlıdır. Ülkede sınırlı sayıda koyun, deve ve keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hükümet, teşvik politikalarıyla balıkçılık, tarım ve hayvancılık alanında sübvansiyonlar sağlamaktadır.

  2. Sanayi

    Kimya, plastik, tekstil, tarım, metal ürünler ve çeşitli inşaat malzemeleri üretimi, petrol ve petrokimya üretiminden başka üretim alanlarını oluşturmaktadır. En önemli sektörlerden biri de desalinasyon tesisleridir. Bu tesislerde deniz suyundan tatlı su elde edilmektedir. Ülke genelinde 5 adet tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam kapasiteleri 1,19 milyon metreküptür. Üretim maliyetinin büyük bir çoğunluğu devlet tarafından sübvante edilmektedir.

  3. Madencilik

    Kuveyt’te önemli miktarda serbest doğalgaz rezervleri bulunmaktadır. Doğalgaz üretiminden, mevcut petrol gelirlerinin dörtte birine tekabül edecek bir gelir beklenmektedir. Yeni bulunan gaz rezervlerine rağmen, artan enerji ihtiyacı için komşu ülkelerden gaz alımına devam edilmektedir.

Kuveyt

Ekonomi Politikaları

Devletin makroekonomik araçlarını maliye politikaları oluşturmaktadır. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan korunmak için, bütçe hesapları yapılırken tahmini petrol fiyatları düşük tutulmaktadır. 2015-2016 yıllarında küresel petrol fiyatlarındaki düşüşler Kuveyt ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Son 15 yılın ilk bütçe açığı o sene verilmiştir. Bu da kamu harcamalarındaki büyümenin azalmasına neden olmuştur.

“Kuwait 2035 Vision” adlı eylem planı ile Kuveyt, petrole bağımlılığı azaltmak ve istihdamı arttırmak için yola çıkmıştır. Bu proje ile bölgedeki rolünü arttırmayı ve ülkeyi finans ve ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflemektedirler. Bu sayede yatırımcıların ve özel sektörün ilgisinin arttırılması da hedeflenmektedir.

Kuveyt ekonomiye yön vermesi açısından 5’er yıllık planlar açıklamaktadır. En son açıklanan 2015/2020 dönemini kapsayan plan çerçevesinde 115 milyar $ tutarında projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Demiryolu sisteminin kurulması, metro inşası ve çeşitli petrol projeleri ile yeni petrol rafinerisi projesi bu projelerin başlıcalarıdır. Bunun yanı sıra özel sektörün ekonomi içindeki payı arttırılarak istihdamın da arttırılması planlanmaktadır.

Kuveyt Doları’nın $ cinsinden sabitlenmesi uygulamasına 2007 yılında son verilmiş ancak, Kuveyt Doları, $ karşısında istikrarlı bir seyir izlemeye devam etmektedir.

Ekonomik Performans

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile Kuveyt ekonomisi paralellik göstermektedir. Petrol gelirlerindeki düşüşler ve siyasi krizler kamu harcamalarının sınırlandırılmasına neden olmuştur. Ancak güçlü bir ekonomiye sahip olan Kuveyt’te önümüzdeki yıllarda görülecek olan petrol fiyatlarındaki düşüşlerden ülke ekonomisinin etkilenmeyeceği öngörülmektedir.

Geçmiş yıllarda ülkedeki yabancı yatırımlar düşük oranlara sahipken, ekonomiyi çeşitlendirerek canlandırmak adına çıkarılan kanun sayesinde, yabancı sermayeli şirketler kurulmaya başlanmıştır. Ülkedeki yabancı yatırımların çoğu petrol sektöründe yer almaktadır.

Ülkenin sadece petrol sektöründe ağırlıklı bir ekonomisinin olması, tüm gıda ve tüketim mallarını ithal etmesine neden olmaktadır.

2018 yılından itibaren çeşitli inşaat ve altyapı sektörlerindeki artışlar ile ekonominin büyümesi hedeflenmektedir.

Kuveyt petrol harici sektörlere yatırım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ülkede yatırım yaparak işlerinizi geliştirmek istiyorsanız, biz PreaGlobal olarak size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız. Ülke ve bölgedeki ülkelerin tüm yasalarına ve ekonomik olanaklarına hâkim olan tecrübeli ve deneyimli uzman kadromuzla, ülkede kuracağınız şirket için her türlü desteği verecek, şirketin kuruluşundan gelişimine kadar ki tüm süreçlerde danışmanlık hizmetleri vererek yanınızda bulunacağız.

PraeGlobal’in uzman kadrosu ile yurtdışında bile kendinizi evinizde hissedeceksiniz.

İletişim Bilgileri

www.praeglobal.com