• Turkish
 • English

PAKİSTAN

Pakistan Uluslararası Ticaret Verileri

Tarım sektörüne dayalı bir ekonomisi olan Pakistan’ın GSYİH’da tarım sektörünün payı % 20 civarındadır. Buğday, pirinç, mısır, pamuk ve şeker kamışı başlıca tarım ürünlerini oluşturmaktadır. Birçok tüketim ürünü açısından kendi kendine yetebilen ülkenin endüstriyel büyümesinde tekstil sektörü ağırlıklı rol üstlenmektedir. Hazır giyim sanayi, deri ve deri ürünleri, çimento, sağlık ürünleri, pamuk ve yün dokumacılığı, meşrubat ve şeker gibi ürünleri endüstri malları arasında yer almaktadır. Kimyasal madde üretiminde e önemli bir gelişme gösteren Pakistan’da PraeGlobal etkin rol oynamaktadır.

South Korean Economic Data

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 177,9 181,7 185,5 189,4 193,2 197
Kişi başına GSYİH ($) 1276,1 1320,6 1434,7 1466 1547
GSYİH ( milyar $) 224,4 231,2 244,4 271 283,7 305
Dış Ticaret Dengesi -19 -19 -23 -22 -26 -26,7
İhracat ($) 25 25 25 22 21 22
İthalat ($) 44 44 48 44 47 48,7
Dış Ticaret Hacmi 69 69 73 66 68 70,7
Enflasyon Oranı (TÜFE, yıllık değişim%) 7,0 7,4 4,3 2,9 4,9

Ekonomi Politikaları

Pakistan ekonomisi, 1980’li yıllarda % 6 büyüme hâkimken, 1990’lı yıllarda önce %5, daha sonra % 6’ya düşmüştür. İhracatta buğday, pamuk ve tekstil ürünleri ile dar bir alana sıkışmış olan ülke ekonomisi, yeni ve emin adımlarla bu durumdan kurtulmuş ve büyüme için büyük adımlar atmaya başlamıştır. IMF’nin Pakistan’ın kalkınma programlarının uygulanmasında büyük rolü vardır. IMF’nin Pakistan’a sağladığı krediler, diğer uluslararası finans kuruluşları açısından Pakistan’ın mali güvenilirliği konusundaki tereddütlerini gidermiştir.

Ticaret Nitelikleri

 1. Tarım & Hayvancılık

  Ülkenin ekonomisinde en önemli sektör tarım sektörüdür. Ayrıca işgücünün yarısı da tarım alanında istihdam edilmektedir. Tarım, ülkenin sanayi sektörüne hammadde sağlamakta ve döviz girdisine katkı sağlamaktadır. Pakistan tarım sektöründe en çok yetiştirilen ürünler arasında, nohut, pamuk, pirinç, şeker kamışı, yağlı tohumlar, patates, soğan, sarımsak, biber ve hububat gelmektedir. Dünyanın dördüncü büyük pamuk yetiştiricisidir. Tarımsal gelirin yarısı hayvancılıktan elde edilmektedir. Yeterli sulama yapılamadığından ekilebilir alanların büyük bir kısmında tarım yapılamamaktadır.

 2. Sanayi

  Bağımsızlıktan önce sınırlı bir sanayi yapısına sahip olan Pakistan, bağımsızlığını ilan ettikten sonra yirmi yılda sanayi sektöründe % 9 büyüme sağlamıştır. Devlet tarafından destek sağlana iplik dokumacılığı ve şeker rafinericiliği gibi sektörler gelişme göstererek ihracata katkı sağlamışlardır.

 3. Bankacılık

  1990’lı yılların başında serbestleştirilen finansal hizmetler ile yeni bankalar lisans almışlardır. Para ve kredi politikaları piyasa odaklı hale gelmiştir. Bankacılık sektöründe özelleştirmenin başlaması ile artan talep nedeniyle bankaların kredi verme oranları hızla artmıştır. Kredi talepleri genellikle tekstil sektöründen gelmektedir. Pamuk üretiminin düşük olduğu yıllarda kredi talebi artmaktadır. Son yıllarda tüketici kredileri de artış göstermiştir.

 4. İnşaat

  Pakistan’da inşaat sektörü için hükümet çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Yeni konut politikası ile ülkedeki konut açığının kapatılması hedeflenmiştir. Sınır bölgelerinden büyük kentlere doğru yapılan göç bu eğilimi desteklemektedir. Hükümet konut finansmanını desteklemek için bankaları inşaat sektöründe daha fazla kredi vermeleri için teşvik etmiştir. Boyadaki gümrük vergileri kaldırılmış ve konut yapımında kullanılan malzemelerin de vergileri düşürülmüştür. Hükümet ayrıca kara ve demir yollarının ıslahına d önem vermektedir.

 5. Madencilik

  Ülkenin en önemli maden kaynakları altın ve bakırdır. Yılda 20 bin ton bakır çıkarılmaktadır. Maden kaynakları Belucistan bölgesinde bulunmaktadır. Hükümet madenleri geliştirmek ve üretimi arttırmak için çeşitli teşvikler getirmiş ve bunun için de Çin ile çok sayıda yatırım ortaklığı yapmıştır.

 6. Ulaştırma

  Demiryolu ile yük taşımacılığı, karayolu taşımacılığına göre oldukça zayıftır. Ülke demiryollarına çok önem vermemektedir. Pakistan ve Çin’i birbirine bağlayacak olan demiryolu yapımında da henüz bir ilerleme gözükmemektedir. Yük taşımacılığının % 96’sı karayolları ile yapılmaktadır. Pakistan’daki toplam karayolu uzunluğunun % 60’ını stabilize yollar oluşturmaktadır. Hükümet, bölgesel yönetimlerin kontrolündeki yolları paralı işletebilecek olan gruplara kiralayabilmek için kendi kontrolüne almış ve karayollarının kontrolü, askeri emeklilik fonlarını yöneten bir kuruluşa verilmiştir. Ulaştırma özelleştirilmiş ancak verilen teşviklerin yetersizliği çeşitli problemlere yol açmaktadır.

Pakistan

Pakistan’da yatırım yaparak, işlerinizi geliştirmek istiyorsanız, PraeGlobal olarak size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız. Ülkedeki ve bölgedeki ekonomiye ve yasalara hakim olan tecrübeli ve uzman kadromuz ile ülkede kuracağınız şirketinizin, kuruluş aşamasından gelişim aşamasına kadarki süreçte danışmanlık hizmetleri ile hep yanınızda olacağız.

PraeGlobal’in deneyimli ve uzman kadrosu ile yurtdışında bile kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz.

İletişim Bilgileri

www.praeglobal.com