• Turkish
 • English

POLONYA

Polonya Uluslararası Ticaret Verileri

Orta büyüklükteki bir Avrupa ülkesi olan Polonya, önemli ölçüde ekonomik potansiyele sahiptir. GSYİH’daki artış nedeniyle son yıllarda dünya ekonomisi üzerindeki payı da yükselmektedir. Ülkedeki özelleştirmeler sonucu, orta Avrupa ülkeleri arasında en fazla yabancı sermaye yatırımı alan ülke konumundadır. Polonya, yabancı sermayenin kesintisiz devam etmesi, altyapı yatırımlarının devam etmesi ve tüketim harcamalarının mali krizden etkilenmemesi gibi nedenlerden ötürü son yılların pozitif büyüme gösteren yegâne Avrupa ülkesidir. 2016 yılından itibaren GSYİH’da yaşanan artışın arkasında başarılı ihracat performansı yatan Polonya’da PraeGlobal etkin rol oynamaktadır.

Polonya Ekonomi Verileri

2016a 2017a 2018b 2019b 2020b
Nüfus (milyon) 37,97 37,97 37,96 37,94 37,92
Kişi başına GSYİH ($) 12,411 13,823 16,180 17,130 18,045
GSYİH ( milyar $) 741,22 524,89 614,19 649,97 684,26
Cari İşlemler Dengesi (milyar$) -1,37 0,25 -5,39 -7,91 -9,83
İhracat ($) 196,5
İthalat ($) 188,5
İşsizlik Oranı
Dış Ticaret Hacmi 385
Enflasyon Oranı (TÜFE, yıllık değişim%) -0,58 1,98 2,52 2,55 2,50

Ekonomik Yapı

Polonya ekonomisi 2000’li yıllar ile birlikte verimli bir döneme girmiştir. GSYİH’sını 2004 yılına göre ikiye katlamıştır. Bu artış, kişi başına düşen gelire de yansımıştır. Polonya hükümeti işsizlik ile büyük bir mücadeleye girmiş ve yabancı yatırımcıların da yardımıyla işsizliği azaltmayı başarmıştır.

Ticaret Nitelikleri

 1. Tarım ve Hayvancılık

  Tarım kesiminin ülke içindeki önemi çok büyüktür. Ancak buna karşın tarım sektörünün GSYİH’daki payı % 4 olmuştur. Tarım kesiminin toplam istihdamdaki payı da yıldan yıla düşmektedir. Polonya, bazı tarım ürünleri üretiminde Avrupa’da ve dünyada önemli bir yere sahiptir. Elma üretiminde Avrupa birincisi olan Polonya, çavdar, ahududu ve üzüm üretiminde ise dünyada ve Avrupa’da ikinci sırada yer almaktadır.  Soğan, çilek, patates, buğday, şeker pancarı, domuz eti ve süt üretiminde dünyada ilk on arasında yer almaktadır. Ülke yüzölçümünün % 61’i tarım alanıdır. Polonya’da hayvancılık, tarım kadar iyi değildir. Domuz ve sığır en önemli hayvancılık kaynağıdır.

 2. Sanayi

  Ağırlıklı olarak gemi inşaat, otomotiv ve alt yapı inşaatlarına girdi sağlamak için faaliyette bulunan demir çelik üretimini ülkenin güneyinde modernize edilmiş tesislerde yapmaktadır. Özellikle otomotiv sektörünü destekleyen yabancı sermaye ağırlıklı bir yan sanayisi vardır. AB’nin en büyük LCD ekran üreticisidir. Havacılık sanayiinde de helikopter ve hafif uçak üretimine yönelik imalatı bulunmaktadır.

 3. Madencilik

  Avrupa standartlarına göre iyi kalite taşkömürü ve linyit üreticisi olan Polonya’daki temel madencilik ürünleri, kurşun, çinko, bakır, gümüş ve kömürdür. Sanayi üretiminin % 4,9’unu madencilik ve taş ocakları oluşturmaktadır. Polonya’da yıllık olarak üretilen 533 bin ton bakır ve 1.215 ton gümüş üretilmek.

 4. İnşaat

  Birçok inşaat firması özelleştirilmiş olan Polonya’da, büyük şehirlerdeki konut, ev, ofis, otel inşaatları yeni iş alanları da açmıştır. Çimento sektörü de özelleştirilmiş olan Polonya inşaat sektöründe önemli bir ihracatçı konumundadır.

 5. Ulaştırma ve Telekomünikasyon

  Teknolojinin ilerlemesi ve teknolojik alt yapı önemli ölçüde gelişmiş olan Polonya’nın büyük şehirlerinde ulusal haberleşme etkili olurken, kırsal kesimde yetersizdir. Sabit hatlı telekomünikasyon için 96 firmanın faaliyet gösterdiği Polonya’da piyasanın yaklaşık % 85’i ulusal operatördür.

 6. Enerji ve Doğal Kaynaklar

  Ülkenin temel enerji kaynağı kömürdür. Ülkede 20 güç santrali ile 52 termik santral bulunmaktadır. Yıllık elektrik üretimi 162 TWh’tir. Ülkede doğalgazın % 30’u Rusya Federasyonundan ithal edilmektedir. Taşkömürü ihracatı ile petrol ve doğalgaz ithalatı dengelenmektedir. Polonya son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırmıştır. Rüzgâr enerjisine yönelik birçok yabancı sermayeli yatırım bulunmaktadır. Polonya Hükümeti 2020 yılından önce nükleer enerji üretimine geçeceğini açıklamıştır.

Polonya

Polonya Ekonomisini Etkileyen Olaylar

Ekonomiyi etkileyen en önemli faktör, Polonya’nın Avrupa Birliğine tam üyeliğidir. Üyeliği izleyen dönemde, yaşam standartlarının yükseltilmesi, ekonominin modernizasyonu ve işsizliğin azaltılması alanlarında önemli gelişmeler kaydetmiştir. Tam üyelikten sonra AB ülkeleri ile ticaret % 70 oranında artmıştır.

Yabancı sermayeye açık olan Polonya’da yatırım yaparak işlerinizi geliştirmek istiyorsanız, biz PraeGlobal olarak size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız. Ülkenin ve bölge ülkelerinin ekonomisine ve yasalarına hâkim olan deneyimli ve uzman kadromuzla, ülkede kuracağınız şirketin kuruluş aşamasından, geliştirilmesine kadar geçen sürede danışmanlık hizmetleri ile hep yanınızda olacağız.

PraeGlobal’in deneyimli ve uzman kadrosu ile yurtdışında bile kendinizi evinizde hissedeceksiniz.

İletişim Formu

www.praeglobal.com