• Turkish
 • English

TURKEY

Türkiye Uluslararası Ticaret Verileri

PraeGlobal’in etkin olduğu ülkelerden biri olan Türkiye ekonomisi, IMF tarafından gelişmekte olan piyasa ekonomisi olarak tanımlanmaktadır. Yeni sanayileşen ülkeler arasında görülen Türkiye, büyük ölçüde gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Türkiye, GSYİH’ya göre dünyanın en büyük 18. ekonomisidir. Tarım, tekstil, motorlu araçlar, tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektörlerinde lider üreticiler arasında er almaktadır. Sanayi, ulaşım, bankacılık ve iletişim sektörlerinde Devletin önemli bir rolü olsa bile son yıllarda özelleştirmeye daha fazla önem verilmiştir.

Nüfus İstatistikleri

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 74,57 75,79 77,03 78,27 79,51 80,81

 

Türkiye Ekonomi Verileri

REEL

EKONOMİ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 17 ç1 17 ç2 17 ç3 17 ç4
 GSYH Büyümesi (yıllık, %)  4.8  8.5  5.2  6.1  3.2    5.3  5.4  11.1  
Nominal GSYH (milyar USD)  831.7  950.4  934.9  861.9  862.7    175.9  205.2  234.6  
TÜFE Enflaston (yıllık, %)   6.2  7.4  8.2  8.8  8.5  11.9  11.3  10.9  11.2  11.9
İşsizlik Oranı (%)  9.2  9.7  9.9  10.3  10.9    11.6  11.2  10.7  

Ticaret Nitelikleri

 1. Tarım Sektörü

  Tarıma elverişli toprakları bulunan Türkiye’nin topraklarının % 24,5’i 1.,2. Ve 3, sınıf topraklardan oluşur. İklimin elverişli olması ve toprak çeşitliliğinden dolayı yetiştirilen ürün çeşidi de fazladır. Tarım alanlarının bölgelere göre dağılışı farklılıklar gösterir. Yer şekillerinin yükseltisi ve engebeliğine bağlı olarak tarım alanlarının kapladığı alanlarda farklılık göstermektedir. Karadeniz Bölgesi özellikle bağlık, bahçelik ve ormanlık alanlardan oluşur. Ege Bölgesinde endüstriyel bitki alanları, Akdeniz Bölgesinde ise endüstriyel bitki alanlarının yanı sıra ormanlık alanlar bulunur. Marmara Bölgesinde endüstriyel bitki alanları ve tarım arazileri, iç kesimlerde ise tarım ve otlaklık alanlar bulunur.

 2. Sanayi

  Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Devlet ithal ikamesi sağlamak için şeker, pamuk, un, kömür, akaryakıt ve demir üretimine öncelik vermiştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması ile sanayileşme daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle zamanın hükümeti ve bu teşkilat tarafından iç pazara üretim yapan sanayi kuruluşları desteklenmiş ancak bir süre sonra etkisi azalmıştır. Bunun üzerine kısa vadeli tüketim mallarının üretimine önem veren bir sanayi anlayışı ortaya çıkmıştır. Tüketici elektroniğinde Vestel Avrupa’nın en büyük televizyon üreticisi konumuna gelmiştir. Tekstil giyimde Türk şirketleri yaptıkları giyim ihracatının % 76,33’ünü AB üyesi ülkelere yapmıştır. 2008 yılında Otomotiv ve motorlu araçlar sektöründe Avrupa’nın 5. en büyük üreticisi olmayı başarmıştır. Türkiye, demir çelik üreten ülkeler arasında 8. sıradadır. Türkiye’nin en rekabetçi, en dinamik olduğu sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir.

 3. Hizmet Sektörü

  Türkiye’de 22’si uluslararası standartlarda olmak üzere 55 sivil havaalanı bulunmaktadır. İstanbul Atatürk Havaalanı 15. en yoğun havaalanıdır. İstanbul’da yapılan 3. hava alanının dünyanın en büyük hava alanı olması planlanmaktadır. Demiryolu ağı dünya sıralamasında 22.’dir. Haberleşme sektöründe, sabit hat kullanıcı sayısı bakımından dünyada 15. sırada yer almaktadır. Üç büyük cep telefonu operatörü ve 65 milyonun üzerinde kayıtlı cep telefonu kullanıcısı bulunmaktadır. Türkiye turizm sektöründe son yıllarda önemli başarılar elde edilmiştir. Kaliteli hizmet ve yetenekli doktorları ile sağlık turizmi bölgesi haline gelmiştir. Finans sektöründe 1930 yılında kurulan Merkez Bankası, Türkiye’deki tek kâğıt banknot basma yetkisini elinde bulunduran kurumdur. Ayrıca para ve kredi politikasını yürüten banka, bağımsız bir ekonomik kuruluş konumundadır.

 4. Doğal Kaynaklar

  Doğal kaynaklar bakımından, dünyada üretimi yapılan 90 madenden 60’ı Türkiye’de bulunmaktadır. Dünyada maden çeşitliliği açısından 10. sıradadır. Ülke kaliteli ve bol bulunan madenlerini ihraç ederken, sanayinin ihtiyacı olan madenleri de ithal etmektedir. Geleceğin enerji kaynağı olarak gösterilen bor madeninin dünyadaki tüm rezervlerinin % 72’si Türkiye’de bulunmaktadır. Enerji sektöründe, petrol tüketiminin % 90’ını ithal etmektedir. Nükleer enerji bakımından ülke, birkaç nükleer enerji santrali inşa etmeyi planlamaktadır. Ayrıca, dünyanın beşinci en yüksek jeotermal enerji yeterliliğine sahiptir.

Türkiye

İletişim Bilgileri

www.praeglobal.com