• Turkish
  • English

PraeGlobal

Uluslararası Ticaret Danışmanlığı

Prae Global

Sektörel öncülük şirketinizin ana hedefi olmalı,

PraeGlobal size bu öncülüğü sağlamak için daima yanınızda!

Ünlü yönetim gurusu Michael Porter, rekabet stratejisini kuramsal olarak ortaya koyarken pazardaki rekabetin şiddetini, strateji geliştirmede baş aktör olarak kabul etmiştir. Zira bugün girişimciler/yatırımcılar yeni iştiraklerini bu model üzerine kurgulamak durumundadır. Danışmanlık ağını her geçen gün artıran PraeGlobal, hizmet sunduğu alanlardaki rekabet avantajlarını bilimsel değerlendirmeler ışığında belirlemekte ve müşterilerine sunmaktadır.

Modern işletmeciliğin “değer yaratma” argümanı, PraeGlobal’in temel düşüncesidir. Firmalar, yatırım alanlarını seçerken tradisyonel eğilimlerin aksine, daha rekabetçi-daha fırsatçı davranmak zorundadır. Bu davranış kalıbı firmaların hedeflerine gerçekçi yaklaşmalarını gerektirir. PraeGlobal olarak, sektörel öngörülerimizi engin birikimimiz ve yenilikçi stratejilerimizin ekseninde gerçekleştirmekteyiz. Varsayımlardan harekete edemeyiz, mevcut verileri kullanarak firmalara optimal kararlar aldırmaktayız.

Firmanız için yeni bir yatırım alanı, yeni bir pazar deneyimi artık sürprizlere gebe değil! Biz stratejilerimizi bugüne değin edindiğimiz tecrübelerimiz ve akademiden aldığımız eğitimle bütünleştiriyoruz. Sizler için sektördeki rekabet durumunu analiz ediyoruz, raporluyoruz. Pazara ilgi duyan oyuncuların karşılaşacakları risk, tehlike ve engelleri açığa çıkarıyor; ölçek ekonomilerinin yarar ve/veya zararlarını değerlendiriyoruz. Tedarikçiler (Suppliers)’in pazara olan hakimiyetlerini, pazardaki ikame ürünlerin yaratacağı tehdit ve nihai alıcıların pazarlık gücünü çözümlüyoruz. Böylece danışmanlık hizmeti sağladığımız bir firma için sektörü bütün yönleriyle inceliyor ve analiz ediyoruz.

Değer yaratan bir firmanın, sektörel öncülüğü yakalaması olasıdır. Ancak bu zorlu yol; firmanın alacağı yönetsel kararlar, pazarlama anlayışı ve yasal prosedürler ile daha karmaşık bir hal almaktadır. Danışmanlarımız sizlere bu uzun ve yoğun risk-tehdit barındıran yolculuğun her anında hizmet sunmanın bilincindedir. Öte yandan müşterilerimiz için nihai tüketicilerin genel eğilimleri, fikirleri, tercihleri vs. önemlidir. Yeni bir pazar, yeni bir kitle ile bağlılık demektir. Bu bakış açısıyla PraeGlobal siz müşterilerine, doğru bilgiyi sağlamanın gayreti içinde olacaktır.

Lider olun, farklılaşın, odaklanın! Bu geleneksel felsefeden kopmadan, günümüz stratejik yönetim anlayışı içinde sizlere hizmet sunan PraeGlobal, yoğun uzmanlık ve bilgi birikimi gereken konular dahil olmak üzere yatırımlarınızı doğru yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Sizin misyonunuz, bizim bakış açımızla şekillenmektedir. Tecrübemiz, kalitemiz, bilimsellikten ödün vermeyen anlayışımızla sizlere hizmet vermeyi ilke edinmekteyiz.

PraeGlobal olarak bugün, 12 farklı ülkede ana ofisi vasıtasıyla danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Her bir ülkenin iç dinamiklerini, koşullarını, yapısına özgü bir biçimde analiz etmekteyiz. Dünya genelinde 131 ülkede ise tecrübeli partnerlerimiz bize bu yolda eşlik etmektedirler. Yatırımlarınızı yönlendirmede, iştiraklerinizi büyütmede gereken adımları sizin için atıyor ve bilgi birikimimiz sayesinde risk unsurunu sizler için asgari seviyeye indiriyoruz.

Ulaşım hatlarının gelişmesi ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki yenilikler neticesinde bugün dünya küresel bir köy haline gelmiştir. Buna bağlı olarak işletmelerin organik yapısı değişmekte ve çözülmektedir. Bu değişim trendi içinde firmanızın geleceğine ilişkin kararları almanız oldukça önem arz etmektedir. Özelikle finansal kararlarınızı global pazarın koşullarına göre almak firmanız için hayatidir. Bu bakış açısıyla, girişimci ve şirketlerin daima yanında olmayı misyon edinen bizler, tüm gücümüzle değer yaratmanın peşindeyiz. Bizler yarattığımız bu değeri, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren iş ortaklarımızla paylaşıyor, birlikte güçleniyoruz.

Sizler de yatırım yapmak ve iştiraklerinizi büyümek/geliştirmek için doğru kararı alın, PraeGlobal ile çalışın.