• Turkish
 • English

ALMANYA

Almanya Uluslararası Ticaret Hacmi

PraeGlobal Almanya’da etkin olarak faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasıdır. ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Avrupa Birliği’nin en önemli ülkelerinden biri olan Almanya’nın nüfusu 82,6 milyondur. Alman ekonomisi imalat sanayi ve hizmet gibi iki önemli sektörden oluşmaktadır. İmalat sektöründe başı çeken sektörler, sanayi makineleri, kimya sanayi ve otomotivdir. Son yıllarda da telekomünikasyon sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hizmet sektörü 2017 yılında ekonominin % 68,6’sını oluşturmaktadır.

Almanya Ekonomik Verileri

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nüfus (milyon) 80.5 80.8 81.2 81.7 82.7 82.65
Kişi başına GSYİH ($) 34,269 35,047 36,064 37,094 37,817 44,184
GSYİH (milyar $) 2,759 2,831 2,928 3,030 3,129 3.458,48
İhracat (milyon $) 1,14 1,14 1,15 1,13 1,13 1.28
İthalat  (milyon $) 1,16 1,18 1,12 1,05 1,06 1.03
İşsizlik Oranı 6.8 6.9 6.7 6.4 6.1 5.7

Ekonomik Performans

Ülke para birimi olarak Avro kullanmaktadır. Para politikaları Avrupa Merkez Bankası’na bağlıdır. Avrupa’nın en büyük ihracatçısı olan Almanya’nın 2007 yılındaki ihracattaki artışı % 9 olmuştur. Sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi, Alman ekonomisinde de hizmet sektörlerinin önemi artmıştır. İmalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri Alman ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Ticaret Nitelikleri

 1. Tarım ve Hayvancılık

  Ülkede tarım, ormancılık ve balıkçılık önemini korumaktadır. Almanya’nın doğu ve batısı arasında tarımsal farklılıklar vardır. Batı’da ailelerin işlettiği çiftlikler varken, Doğu’da ise eski sosyalist kooperatiflerin devamı niteliğinde olan tarımsal işletmeler hakim durumdadır. Bunun sonucunda Doğu Almanya’da çiftliklerin büyüklüğü 188,2 hektar iken Batı Almanya’da ise sadece 31,2 hektardır. Tarım politikaları AB’nin ortak tarım politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Ayrıca, tüketicilerin talep göstermesi ve devletin desteklemesi ile organik tarımın payı da hızla yükselmiştir.

 2. Sanayi

  Almanya’nın en önemli sektörlerinden biri olan sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı, hizmetler sektörüne karşı küçülmektedir. 2017 yılında sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı % 30,6’dır. Dünyanın en büyük 3. Ekonomisi olan Almanya, tüm sanayi mallarını üretmektedir. Ağırlıklı olarak, kimyasallar, taşıtlar, sermaye malları, beyaz eşya sektörleri ön plana çıkmaktadır. Almanya imalat sanayii pek çok uluslararası firmaya ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca orta ölçekli işletmeler Almanya ekonomisinin belkemiğini oluşturur. Daha küçük olan ve 500 kişiden az çalışanı olan şirketlerde aile şirketi şeklinde faaliyet göstermektedirler ve genellikle Batı eyaletlerinde bulunmaktadırlar. Doğu eyaletlerindeki başlıca imalat sanayi sektörleri, kimyasallar, elektrik ve elektronik mühendisliği, cam, seramik, taşıtlar sektörleridir. Otomotiv sektörü Alman ekonomisinin itici gücüdür.

 3. Madencilik

  En önemli doğal kaynağı taş kömürüdür. Dünyanın en büyük kömür üreticisi konumundaki Almanya’da 2,5 milyar ton taş kömürü ve 40,4 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır. Linyit kömürü özellikle ülkenin doğu ve batısındaki eyaletlerde çıkarılmaktadır. Linyitin ülkenin diğer yerlerine taşınması ekonomik olmadığından elektrik santrallerinde kullanılmaktadır. Ülkenin elektrik üretiminde kömür önemli bir yere sahiptir. Almanya’da çıkarılan önemli mineraller arasında, kobalt, bizmut, uranyum, antimon ön plana çıkmaktadır.

 4. İnşaat

  İnşaat sektörü Almanya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Almanya inşaat piyasası 2017 yılında % 5 oranında büyümüştür. Bu büyüme trendinin 2020yılına kadar sürmesi beklenmektedir. Sektörde 2,5 milyon kalifiye işçi istihdam edilmektedir. Konut inşaatları, sektördeki büyümeyi en çok etkileyen faktördür.

Almanya

Ekonomik anlamda çok güçlü olan Almanya’da iş geliştirmek isterseniz PraeGlobal olarak biz yanınızdayız. Ülkenin yasalarına ve ekonomik durumuna hakim olan uzman kadrolarımız ile kuracağınız şirketin ilk kuruluşundan geliştirilmesine kadar olan süreçte danışmanlık hizmetleri ile sizlerin yanınızdayız.

PraeGlobal’in uzman kadrosu ile kendinizi yurtdışında bile evinizde gibi hissedeceksiniz.

İletişim Bilgileri

www.praeglobal.com

info@praeglobal.com